• Δερμάτινα

  • Στα δερμάτινα παρέχουμε καθάρισμα. Γίνονται αλλαγές χρώματος και επιδιορθώσεις όπου χρειάζεται. Τα δερμάτινα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να διατηρούνται καινούργια.Ο καθαρισμός των δερμάτινων ρούχων απαιτεί διαφορετική ειδίκευση και τεχνική από εκείνη του καθαρισμού υφασμάτινων ενδυμάτων .

    Το δέρμα για να καταλήξει στην τελική του μορφή κατά τη διαδικασία της βυρσοδεψίας εμπλουτίζεται με λάδια και βάφεται. Με τη λίπανση αυτή και τη βαφή που γίνεται, καλύπτονται σχεδόν όλες οι ατέλειες του δέρματος. Κατά το καθάρισμα τα λάδια αυτά διαλύονται και οι τυχόν ατέλειές του έρχονται στην επιφάνεια.