• Νυφικά – Βραδινά Ενδύματα

  • Καθαρίζουμε με υπευθυνότητα νυφικά, επίσημα φορέματα (τουαλέτες) και όλων των ειδών τα επίσημα ενδύματα.

    Επιδιώκουμε την αντιμετώπιση των λεκέδων ανάλογα με την προέλευσή τους σε τοπική βάση με τα ανάλογο καθαριστικό.