• Προσφορές
  • Είτε είστε τακτικός πελάτης είτε μας δοκιμάζετε για πρώτη φορά, μπορείτε αν θέλετε να φέρετε τα κουπόνια παρακάτω για να λάβετε το καλύτερο στεγνό καθάρισμα με ακόμη καλύτερη εξοικονόμηση.

    Θα ανακοινώσουμε σύντομα περισσότερες προσφορές καθώς αυτή την περίοδο δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο.