• Δερμάτινα
  • Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και τη βαφή στα δερμάτινά σας είδη δίνοντας στο ρούχο σας την αρχική του υφή, χρώμα και όψη.

    Το Δερμάτινο είναι ένα είδος ρούχου το οποίο χρειάζεται ειδική επεξεργασία και περιποίηση.

    Παρέχουμε μια ασφαλή και αξιόπιστη διαδικασία καθαρισμού. Διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού και επεξεργασίας και μπορούμε να εγγυηθούμε τον καθαρισμό των ιδιαίτερων αυτών ενδυμάτων.

    Επίσης αναλαμβάνουμε την λίπανση, βαφή και αδιαβροχοποίηση τους για την μέγιστη συντήρηση και την παράταση της ζωής τους για πολλά ακόμα χρόνια.